investigacio detall investigacio

GROC-UJI - Grup de Recerca d’Òptica

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Física

Nombre de doctors: 10

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El Grup de Recerca en Fotònica de la Universitat Jaume I (Grup de Recerca d'Òptica de Castelló, GROC UJI) es dedica a la recerca en òptica i fotònica, bàsica i aplicada, que condueix a avanços tecnològics en els camps de l'òptica computacional i la ciència ultra-ràpida. La missió del grup comença amb el desenvolupament de sistemes computacionals basats en moduladors espacials de llum de megapíxels per al control digital de feixos de llum. L'aplicació d'aquests sistemes per conformar espacialment i temporalment feixos de llum, contínua i polsada, incoherent i coherent, té com a objectiu superar les limitacions de les tecnologies fotòniques actuals. Cerquem la millora d'aplicacions en electrònica de consum, microscòpia, imatge científica, salut, fabricació làser, nanotecnologia, sensors òptics i eficiència energètica. Som experts en sistemes òptics i fotònics, així com en estructures artificials, per al control espacial i temporal de feixos de llum i ones acústiques. Els nostres laboratoris estan totalment equipats per realitzar investigació i desenvolupar aplicacions en noves tècniques d'imatge, conformat de feixos làser, síntesi làser de nanomaterials, interferometria de pinta de freqüència òptica i fonònica.