investigacio detall investigacio

ModernaUJI - Elits i Territoris Hispànics a l'època Moderna

Coordinació:

Dep. d'Història, Geografia i Art

Nombre de doctors: 3

Àrees d'aplicació:

Pàgina web