investigacio detall investigacio

CEDRI - Centre d’Estudis de Dret i Relacions Internacionals

Coordinació:

Dep. de Dret Públic

Nombre de doctors: 3

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El Centre d’Estudis de Dret Internacional i de Relacions Internacionals (CEDRI) busca oferir la infraestructura i els mitjans adequats per al desenvolupament de les activitats pròpies d’un grup d’investigació, oferint als seus membres el suport logístic i la coordinació necessària per al desenvolupament de la seua activitat científica, investigadora i docent. El CEDRI aspira a convertir-se en un punt de referència per a la comunitat científica nacional i internacional i en una plataforma per a l’intercanvi d’informació i la difusió dels resultats obtinguts pels seus membres entre la comunitat científica. El CEDRI manté contactes amb diversos centres d’R+D, tant espanyols com estrangers, i col·labora estretament amb diferents administracions públiques, tant en la definició de polítiques nacionals com en el desenvolupament d’accions internacionals.