UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Dret del Treball, Seguretat Social i Prevenció de Riscos Laborals

DTSS

Dret del treball, prevenció de riscos, contractació temporal o eventual, fons de pensions, seguretat social.

Codi del grup: 060

Pàgina web: http://www.dtss.es

Coordinació
Vicente Palacio, María Arantzazu
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES
Departament
Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat
Personal investigador Dedicació al grup
Ballester Pastor, Inmaculada 100 %
Ruano Albertos, Sara 100 %
Vicente Pachés, Fernando 70 %

Línies d'investigació

 • Salut laboral i prevenció de riscos laborals: sector maritimopesquer, contractes i subcontractes i construcció.
  • Dignitat i intimitat en l’àmbit de les relacions laborals.
  • Els serveis de prevenció en l’empresa.
 • Contractació temporal:
  • Contracte per a obra o servei determinat.
  • Contracte eventual.
  • Contracte de foment d’ocupació.
 • Seguretat Social: perspectives de futur en el desenvolupament de l’estat del benestar.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Estudi de les relacions laborals individuals i col·lectives en sectors industrials.
 • Estudis de problemàtiques lligades a salut laboral en sectors industrials.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)