investigacio detall investigacio

DEVELOP - Desenvolupament i Contextos Educatius

Coordinació:

Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Nombre de doctors: 8

Àrees d'aplicació:

Aquest grup d’investigació se centra en l’estudi de les distintes fases del desenvolupament en la infància i adolescència i les seues implicacions en contextos educatius, i presenta tres línies de recerca principals. Una primera línia analitza la influència del desenvolupament socioemocional i la seua repercussió en l’àmbit de la socialització i de conducta antisocial (menors infractors i els seus factors de risc, la detecció dels quals facilita la prevenció de futura reincidència). En una segona línia de recerca, el desenvolupament sociocognitiu també s’analitza a través de les dificultats en l’adquisició del llenguatge i la comunicació social en xiquets i xiquetes amb distints trastorns del desenvolupament, sobretot valorant l’efectivitat de les unitats específiques de comunicació i llenguatge (UECiL), destinades a donar una resposta educativa inclusiva i de qualitat. Finalment, no sols es posa el focus en els menors, sinó en les variables que influeixen en aquests en la situació educativa: autoeficàcia, satisfacció i rendiment acadèmic, etc., són alguns dels factors d’anàlisis per a la millora de la qualitat educativa.