UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Propiedades Topológicas

Dualitat i compactació de Bohr, dualitat unitària, grups de Lie, continuïtat automàtica, àlgebres de Banach, sistemes dinàmics, valoracions, singularitats, mètodes de desingularització, codis d’avaluació.

Codi del grup: 044

Coordinació
Hernández Muñoz, Salvador
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Matemàtiques
Personal investigador Dedicació al grup
Beltrán Felip, Antonio 100 %
Ferrer González, María Vicenta 100 %

Línies d'investigació

 • Grups topològics:
  • Grups localment compactes i les seues representacions.
  • Topologies dèbils.
  • Accions de grups.
 • Espais de funcions contínues:
  • Propietats dels espais de funcions contínues.
  • Caracterització d’invariants topològics per mitjà de propietats dels espais de funcions.
  • Continuïtat automàtica: condicions suficients perquè un homomorfisme entre àlgebres de Banach siga continu.
 • Sistemes dinàmics:
  • Estudis de sistemes dinàmics discrets amb espai de fase linealment ordenat.
  • Estudi d’extensions obtingudes per mitjà de C*-àlgebres.
 • Geometria algebraica, àlgebra commutativa i teoria de codis algebrogeomètrics:
  • Valoracions.
  • Singularitats.
  • Mètodes de desingularització.
  • Teoria local i global.
  • Corbes planes i feixos de corbes.
  • Sèries formals.
  • Camps de vectors.
  • Codis d’avaluació.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Criptografia: xifratge de missatges de manera que no puguen desxifrar-se.
 • Teoria de codis correctors: codificació de missatges per a poder corregir els errors comesos en la seua transmissió i emmagatzematge.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)