Propiedades Topológicas

Dualitat i compactació de Bohr, dualitat unitària, grups de Lie, continuïtat automàtica, àlgebres de Banach, sistemes dinàmics, valoracions, singularitats, mètodes de desingularització, codis d’avaluació.

Codi del grup: 044

Coordinació
Hernández Muñoz, Salvador
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Matemàtiques
Personal investigador Dedicació al grup
Beltrán Felip, Antonio 100 %
Ferrer González, María Vicenta 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Melchor Borja, Carmen 100 %

Línies d'investigació

 • Grups topològics:
  • Grups localment compactes i les seues representacions.
  • Topologies dèbils.
  • Accions de grups.
 • Espais de funcions contínues:
  • Propietats dels espais de funcions contínues.
  • Caracterització d’invariants topològics per mitjà de propietats dels espais de funcions.
  • Continuïtat automàtica: condicions suficients perquè un homomorfisme entre àlgebres de Banach siga continu.
 • Sistemes dinàmics:
  • Estudis de sistemes dinàmics discrets amb espai de fase linealment ordenat.
  • Estudi d’extensions obtingudes per mitjà de C*-àlgebres.
 • Geometria algebraica, àlgebra commutativa i teoria de codis algebrogeomètrics:
  • Valoracions.
  • Singularitats.
  • Mètodes de desingularització.
  • Teoria local i global.
  • Corbes planes i feixos de corbes.
  • Sèries formals.
  • Camps de vectors.
  • Codis d’avaluació.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Criptografia: xifratge de missatges de manera que no puguen desxifrar-se.
 • Teoria de codis correctors: codificació de missatges per a poder corregir els errors comesos en la seua transmissió i emmagatzematge.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)
Edició de monogràfics
(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16