UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Métodes Algebraics i Topològics

MAT

Grups finits i les seues representacions, Grups topològics, Grups localment compactes i les seues representacions, Dualitat de Pontryagin-van Kampen, Topologies dèbils, Accions de grups, Espais de funcions contínues, Caracterització d’invariants topològics per mitjà de propietats dels espais de funcions, Continuïtat automàtica: condicions suficients perquè un homomorfisme entre àlgebres de Banach siga continu

Codi del grup: 044

Coordinació
Hernández Muñoz, Salvador
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Matemàtiques
Personal investigador Dedicació al grup
Beltrán Felip, Antonio 100 %
Ferrer González, María Vicenta 100 %

Línies d'investigació

  • Grups finits
  • Grups topològics: Teoría de la dualitat i aplicacions
  • Espais de funcions contínues: representació d’homomorfismes definits entre grups de funcions contínues

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Criptografia: xifratge de missatges de manera que no puguen desxifrar-se.
  • Teoria de codis correctors: codificació de missatges per a poder corregir els errors comesos en la seua transmissió i emmagatzematge.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)