investigacio detall investigacio

Emocions i Psicofisiologia

Coordinació:

Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació: