investigacio detall investigacio

GAME - Grup d'Energia i Materials Avançats

Coordinació:

Dep. de Física

Nombre de doctors: 7

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El Grup d’Energia i Materials Avançats (GAME) de la Universitat Jaume I (dins de l’Institut de Materials Avançats, INAM) promou la recerca en ciències i tecnologia interdisciplinàries en els camps de la física, la química i camps relacionats, aplicats a materials avançats, amb vocació cap al progrés de l’entorn socioeconòmic i excel·lència científica amb influència i impacte internacional. Per a aconseguir innovacions substancials, GAME reforçarà la investigació fonamental per a comprendre i desvelar processos bàsics, així com les interaccions físiques i químiques de molècules i materials. Els resultats de naturalesa aplicada seran transferits al sistema productiu per a contribuir a una economia basada en la creativitat i la millora de les condicions de vida. Per tant, GAME promourà avanços substancials en les fronteres del coneixement i també donarà suport a noves línies de producció i aplicacions de materials.