investigacio detall investigacio

DESPAZ - Desenvolupament Social i Pau (Filosofia, Comunicació, Educació i Ciutadania)

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Ciències de la Comunicació

Nombre de doctors: 12

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

En el grup d’investigació 030, Desenvolupament Social i Pau, ens reunim un conjunt d’investigadors i investigadores de diverses disciplines interessats que el nostre treball contribuïsca a la transformació de la societat i del coneixement, així com en la defensa dels valors de pau i de justícia. Pensem que la nostra producció ha d’assumir una visió transversal de disciplines humanístiques i científiques. Incorporem, per tant, persones procedents d’àmbits acadèmics com la filosofia, la comunicació, la psicologia, la sociologia, el periodisme, la història contemporània o l’educació. El grup és considerat d’alt rendiment dins de la valoració de la Universitat Jaume I i encapçala la producció científica de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de l’UJI. El nostre àmbit de treball es projecta en diversos departaments, però ens sentim especialment compromesos amb les activitats de l’Institut de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP), del màster universitari d’Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament, del doctorat internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament i de la Càtedra UNESCO de Filosofia de Pau.