investigacio detall investigacio

QTC - Química Teòrica i Computacional

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Química Física i Analítica

Nombre de doctors: 7

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El grup investiga en química teòrica i computacional, treballant amb molècules, sistemes biològics i materials a escala macro i nanomètrica, en el disseny racional de nous materials combinant teoria, simulació i experiment, i en estudis sobre la naturalesa de l’enllaç químic mitjançant diferents eines, com la densitat electrònica. S’han publicat més de 400 articles en revistes internacionals, una vintena de capítols de llibres, un nombre semblant de llibres de docència i dos llibres com a coeditor. S’han presentat més de 500 comunicacions en congressos nacionals i internacionals, més de 30 conferències en congressos internacionals i més de 15 en congressos nacionals. S’han impartit més de 40 conferències en universitats i centres de recerca estrangers, i més de 20 en diferents universitats d’Espanya. Els membres del grup han participat en més de 50 projectes de recerca finançats per la Unió Europea, el Govern d’Espanya, la Generalitat Valenciana i l’UJI. Cal destacar la consideració del grup com a centre d’excel·lència Marie-Curie per la Unió Europea, el Projecte Consolider-Ingenio 2010 sobre la matèria a alta pressió, els projectes Prometeu de la Generalitat Valenciana des de 2009 fins al 2018, i la concessió de forma ininterrompuda de projectes nacionals des de 1985. Al si del grup s’han realitzat més de 25 tesis doctorals. Molts d’aquests doctors i doctores formats en el grup són actualment professionals qualificats en la indústria i/o el món acadèmic de diferents universitats i centres d’investigació a Espanya i en diferents països europeus i americans.