UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Materiales Moleculares

Nous materials, química de l’estat sòlid, estructura cristal·lina, estructura electrònica, clústers metàl·lics, òptica no lineal, magnetisme, conductivitat, clústers inorgànics, materials moleculars

Codi del grup: 023

Pàgina web: http://www.grupo-rllusar.uji.es/

Coordinació
Llusar Barelles, Rosa María
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Química Física i Analítica
Personal investigador Dedicació al grup
Guillamón Torres, Eva María 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Gutiérrez Blanco, María 100 %

Línies d'investigació

  • Desenvolupament de compostos clúster moleculars de metalls de transició amb propietats d’interès tecnològic en òptica no lineal, catàlisi i medicina
  • Desenvolupament de compostos clúster moleculars de metalls de transició amb propietats d’interès tecnològic en òptica no lineal, catàlisi i medicina
  • Relació estructura-propietats en materials inorgànics per mitjà de metodologies teoricoexperimentals
  • Estudis cineticomecanístics de complexos de metalls de transició rellevants en catàlisi industrial i biològica.
  • Aplicació de clústers moleculars en el desenvolupament de nous materials: sensors fotoquímics, piles de combustible i clústers suportats sobre superfícies sòlides.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Manipulació i síntesi de compostos inestables a l’aire (caixa seca).
  • Identificació de compostos per mitjà de tècniques de difracció de rajos en pols i monocristall.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)
Edició de monogràfics
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)