UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Química Sostenible y Química Supramolecular

Catalitzadors, catalitzadors suportats, organocatalitzadors, fotocatàlisi, resines de poliestirè, polímers funcionalitzats, química fina, química verda, química sostenible, fluids supercrítics, nanofibres, membranes, líquids iònics, líquids iònics suportats-sillps, química supramolecular, macrocicles, receptors sintètics, química bioinspirada en pseudopèptids, models bioorgànics, reconeixement molecular, autoacoblament, organogels, materials supramoleculars, sensors. Química supramolecular, macrociclos, receptors sintètics, química bioinspirada en pseudopèptids, models bioorgànics, reconeixement molecular, autoacoblament, organogels, materials supramoleculars, sensors

Codi del grup: 021

Pàgina web: http://www.quimicasostenible.uji.es

Coordinació
Luis Lafuente, Santiago Vicente
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Química Inorgànica i Orgànica
Personal investigador Dedicació al grup
Altava Benito, Belén 100 %
Burguete Azcárate, María Isabel 100 %
García-Verdugo Cepeda, Eduardo 100 %
Porcar García, Raúl 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Esteve Franch, Ferrán 100 %
Muñoz Capdevila, Iván 100 %
Valls Ten, Adriana 100 %

Línies d'investigació

 • Fotoquímica supramolecular.
 • Sensors supramoleculars.
 • Pseudopèptids en química supramolecular.
 • Catalitzadors suportats.
 • SILLPS.
 • Química en flux, fluids supercrítics.
 • Líquids iònics quirals i catàlisi enantioselectiva.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Caracterització de compostos i materials orgànics per mitjà de tècniques de RMN, IR, Raman, etc.
 • Desenvolupament de processos sintètics per mitjà de l’ús de tècniques mediambientalment benignes.
 • Disseny i desenvolupament de reactius i catalitzadors suportats.
 • Disseny i desenvolupament de dissolvents alternatius.
 • Síntesi de materials basats en autoacoblament.
 • Desenvolupament de sensors basats en aproximacions supramoleculars.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)