UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Química Sostenible i Supramolecular

QSS

Catàlisi, catalitzadors suportats, polímers funcionalitzats, química verda i sostenible, fluids supercrítics, materials nanoestructurats, líquids iònics, química en flux, química supramolecular, macrocicles, receptors sintètics, pseudopèptids, reconeixement molecular, materials supramoleculars, sensors, alliberament controlat de substàncies actives, surfactants geminals

Codi del grup: 021

Pàgina web: http://www.quimicasostenible.uji.es

Coordinació
Luis Lafuente, Santiago Vicente
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Química Inorgànica i Orgànica
Personal investigador Dedicació al grup
Altava Benito, Belén 100 %
Burguete Azcárate, María Isabel 100 %
García-Verdugo Cepeda, Eduardo 100 %
Porcar García, Raúl 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Esteve Franch, Ferrán 100 %
Muñoz Capdevila, Iván 100 %
Valls Ten, Adriana 100 %

Línies d'investigació

 • Sensors i materials supramoleculars
 • Seudopèptids en química supramolecular
 • Catalitzadors suportats i aplicacions de la catàlisi en química sostenible
 • Líquids iònics i materials derivats
 • Química en flux, fluids supercrítics
 • Transformació de matèries primeres renovables; economia circular
 • Polímers funcionalitzats i materials nanoestructurats per a aplicacions específiques
 • Controlled delivery of fragances and farmaceutical drugs

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Caracterització de compostos i materials orgànics per mitjà de tècniques de RMN, IR, Raman, etc.
 • Desenvolupament de processos sintètics mitjançant l'ús de tècniques mediambientalment benignes, en particular amb l'ús de tècniques de flux continu
 • Disseny i desenvolupament de materials avançats per a diferents aplicacions
 • Disseny i desenvolupament de dissolvents alternatius
 • Desenvolupament de sensors i sistemes d'alliberament controlat basats en aproximacions supramoleculars

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)