UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Joining Medicine and Chemistry

JMC

Síntesi de compostos orgànics, determinació de proteïnes, tubulina, PD-L1, c-Myc, VEGFR2, VEGF, angiogènesi, immunomodulació, expressió gènica, apoptosi, cicle cel·lular, estudis in vitro, ELISA, citometria de flux

Codi del grup: 022

Coordinació
Carda Usó, Pedro Miguel
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Química Inorgànica i Orgànica
Personal investigador Dedicació al grup
Falomir Ventura, Eva 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Gil Edo, Raquel 100 %

Línies d'investigació

 • Síntesi estereocontrolades de compostos biológicament actius per al seu eventual ús en assajos biològics
 • Síntesi d’anàlegs de neurotransmissors
 • Disseny, síntesi i assaig biològic de molècules dirigides a dianes terapèutiques anticàncer
 • Disseny, síntesi i assaig biològic de molècules inmunomoduladores
 • Assajos biològics amb línees cel·lulares humanes sanes y canceroses (càncer de pit, de colon, de pulmó, leucèmia, i altres):
  • Assaig de citotoxicitat (MTT)
  • Efecte en el cicle cel·lular (citometria de flux, inmunofluorescència)
  • Efecte sobre l'apoptosi (citometria de flux, inmunofluorescència)
  • Assaig d'interacció amb dianes com la tubulina (turbidimetria)
  • Assaig d'inhibició proteïca (ELISA, Western-blot, citometria de flux, inmunofluorescència)
  • Assaig de expresió gènica (RT-PCR)

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Anàlisi de compostos orgànics per tècniques d’infrarojos i de ressonància magnètica nuclear
 • Preparació de compostos de química fina
 • Assajos in vitro amb línees cel·lulars humanes: A-549 (adenocarcinoma de pulmó), HT-29 (adenocarcinoma de colon), MCF-7 (adenocarcinoma de pit), Hela (adenocarcinoma de coll uterí), HL-60 (leucèmia), Jurkat T-Cell (Linfoma de cèlules T), HEK-293 (embrionaries de renyó), HUMEC (endotelials de la microvasculatura)
 • Assaig d'absorbancia
 • Assaig de turbidimetria
 • Citometria de flux
 • ELISA
 • Western-blot
 • RT-PCR
 • Inhibició de la formació de microcapilars (angiogènesi)

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)