investigacio detall investigacio

DAM - Decisió i Memòria

Coordinació:

Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El grup de recerca Decisió i Memòria de la Universitat Jaume I és un grup interdisciplinari que té per objectiu estudiar els càlculs neuronals i cognitius subjacents als processos de decisió i memòria a llarg termini. El nostre grup fusiona enfocaments conductuals, computacionals i de neuroimatge per mesurar aquests processos. Dissenyem nous dissenys experimentals i models computacionals. El grup ha demostrat que els models interns del món de l'hipocamp, coneguts com a mapes cognitius, tenen un paper important en la memòria humana i els processos de decisió en general. L'impacte del nostre treball abraça la psicologia experimental, la neurobiologia i l'economia en proporcionar recentment coneixements mecanicistes sobre com ens predisposem cap a coneixements específics quan aprenem i prenem decisions dinàmicament. En el futur, els nostres paradigmes ecològicament realistes es podran traslladar a la clínica, on es podran implementar diagnòstics conductuals més sensibles per detectar la fisiopatologia neurodegenerativa.