investigacio detall investigacio

GAIA - Grup d’enginyeria ambiental i energètica aplicada a processos industrials

foto grupo

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria Química

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

L'activitat del grup està enfocada a l'aplicació dels principis de l'enginyeria química i l'enginyeria ambiental al desenvolupament i gestió de processos industrials sostenibles, sobretot en indústries intensives en energia, com és el cas de la fabricació de materials ceràmics. Les línies d'investigació se centren en el diagnostic i correcció de tres aspectes clau en la sostenibilitat dels processos industrials actualment: i) els impactes ambientals, sobretot en contaminació atmosfèrica; ii) l'exposició ocupacional a contaminants químics, especialment aquells que es troben en forma de material particulat; iii) el consum d'energia i les emissions associades de diòxid de carboni, principalment en processos tèrmics a alta temperatura.