investigacio detall investigacio

NEST - Neuropatologia i plasticitat cerebral

Coordinació:

Unitat Predepartamental de Medicina

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

L’objectiu principal del nostre grup de recerca és entendre el paper de la plasticitat cerebral en la salut mental. Els esdeveniments traumàtics patits durant el període prenatal, la infància o l’adolescència (finestres d’elevada plasticitat cerebral) s’han associat a un augment del risc de sofrir diversos problemes psiquiàtrics, conductuals, emocionals i /o cognitius en l’edat adulta. Aquests problemes inclouen depressió, ansietat, trastorn bipolar, trastorn d’hiperactivitat amb dèficit d’atenció (THDA), trastorns de l’espectre autista (TEA), esquizofrènia o trastorns del comportament (violència, trastorns alimentaris, etc.), entre d’altres. Ens interessa especialment la manera com la plasticitat i el desenvolupament i la maduració de diferents regions cerebrals estan afectades per l’estrès i els esdeveniments moleculars que fan que els individus siguin excepcionalment susceptibles al desenvolupament d’aquestes condicions patològiques. Per assolir aquest objectiu, utilitzem models animals d’aquests trastorns i material postmortem de pacients psiquiàtrics, quan estiguin disponibles. Utilitzem diferents soques de ratolins transgènics i enfocaments optogenètics i farmacogenètics per manipular poblacions neuronals seleccionades i visualitzar les seves conseqüències, tant a nivell neuronal com molecular i a nivell comportamental. Amb aquesta investigació intentem entendre l’etiologia de diferents trastorns mentals i de conducta i contribuir al desenvolupament de nous fàrmacs i teràpies més efectives.