investigacio detall investigacio

MicroBIO - Microbiologia dels patògens oportunistes y el seu impacte en salut humana

Coordinació:

Unitat Predepartamental de Medicina

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

La incidència de les infeccions microbianes oportunistes s’ha incrementat de forma alarmant en les últimes dècades com a conseqüència entre altres motius de l'augment en el nombre de pacients immunodeprimits. D’altra banda, les infeccions causades pels patògens oportunistes presenten grans reptes clínics ja que són difícils de prevenir, diagnosticar i tractar, degut principalment a la manca de treballs científics que aborden estudis epidemiològics i de patogenicitat. Amb l'objectiu de millorar el coneixement actual sobre la patogenicitat, diagnòstic i tractament dels patògens oportunistes bacterians i fúngics amb importància en l'àmbit clínic, el Grup de Microbiologia dels patògens oportunistes i el seu impacte en salut humana ha establert les següents línies d’actuació: 1. Tipificació genètica dels microorganismes oportunistes; 2. Investigació de les estratègies que aquests patògens han desenvolupat per a causar dany i conseqüentment infecció en humans (estudis patogen-hoste); 3. Anàlisis de nous compostos antimicrobians. És important destacar que el desenvolupament d'aquestes línies d'actuació es realitzarà mitjançant aproximacions experimentals tant in vitro com in vivo. En el cas particular dels estudis in vivo patogen-hoste es important ressaltar que es farà servir el model invertebrat d'infecció microbiana, Galleria mellonella (larva de l'arna). Aquest model permet explorar diferents aspectes de la interacció patogen-hoste i, el que és més important, no planteja problemes ètics d'experimentació animal, permet obtenir resultats a molt curt termini, són fàcils de manipular i mantenir i, a més, el seu sistema immunitari innat és evolutivament similar a l’humà.