investigacio detall investigacio

ENDAVANT - Enfocament de la Diversitat com a Avantatge

foto grupo

Coordinació:

Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques

Nombre de doctors: 9

Àrees d'aplicació:

La motivació del grup ENDAVANT és comprendre l’extensió del concepte «educació» com a base a partir de la qual establir i fomentar eines, estratègies i metodologies al servei de la praxi educativa, tant en infantil, com en primària, secundària, ensenyament universitari i en l’aprenentatge al llarg de la vida. El nostre objectiu d’investigació radica en relacionar valors, pensaments i substrats pedagògics per tal d’assolir una educació crítica i transformadora, a partir d’una investigació educativa que transite entre la reflexió filosòfica-pedagògica i la recerca aplicada, a través del treball multidisciplinari d’àrees de coneixement com ara la teoria i història de l’educació, la didàctica de l’expressió corporal, els mètodes d’investigació i diagnòstic en educació i la didàctica de la matemàtica, entre altres. Concretament, investiguem espais de generació i resposta dels diferents sentits de la praxi educativa, com per exemple l’aprenentatge-servei, promovent iniciatives d’estudi que analitzen tant els confins com les confluències entre aprendre, ensenyar i educar. D’aquesta manera procurem donar respostes rigoroses i acurades a les exigències i necessitats que es plantegen en les situacions que el professorat ha d’afrontar en la seua praxi diària. En definitiva, protagonitzem activitats d’investigació que es constitueixen com a àmbit de coneixement al servei de la millora educativa i la transformació social.