investigacio detall investigacio

TASC - Topologia en Anàlisi i Singularitats, Teoria de Codis

Coordinació:

Dep. de Matemàtiques

Nombre de doctors: 10

Àrees d'aplicació: