investigacio detall investigacio

INNOCREA - Creació d’Empreses Internacionals i Innovadores

foto grupo

Coordinació:

Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

El principal objectiu que guia la investigació d’INNOCREA és l’anàlisi de les estratègies que faciliten la creació de noves empreses. Aquest objectiu s’ha traduït en publicacions al voltant de la internacionalització de les noves empreses (born global) i, més recentment, en línies d’investigació que inclouen la formació de la intenció emprenedora, l’educació en emprenedoria i l’ús de la intel·ligència artificial en la decisió de ser emprenedor, l’emprenedoria sostenible o la dels usuaris de xarxes socials. Així mateix, aquesta investigació s’ha materialitzat en el desenvolupament d’una metodologia àgil que permet donar suport als emprenedors i emprenedores, ajudant-los a construir una oportunitat de negoci i a crear la seua pròpia empresa. L’èxit d’aquesta metodologia s’observa en la taxa d’èxit de les empreses de nova creació en què membres de l’INNOCREA han col·laborat.