UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Enginyeria dels Sistemes Tèrmics i Energètics

ISTENER

Bombes de calor d'alta temperatura, cicles de potència (ORC), Refrigeració i climatizació, aprofitament de calor de baixa temperatura, nous fluids de baix PCA

Codi del grup: 225

Pàgina web: http://www.istener.uji.es

Coordinació
Navarro Esbrí, Joaquín
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Personal investigador Dedicació al grup
Barragán Cervera, Ángel 100 %
Molés Ribera, Francisco 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Mateu Royo, Carlos 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Mor Pons, Modesto Javier 100 %
Blanco Marín, José Manuel 100 %

Línies d'investigació

  • Sistemes de generació i micro-generació d'energia a partir de fonts de calor de baixa temperatura mitjançant Organic Rankine Cycle (ORC)
  • Sistemes de compressió de vapor per a la generació de fred i sistemes de bomba de calor d'alta temperatura
  • Anàlisi de nous fluids refrigerants amb baix potencial escalfament atmosfèric (PCA) en sistemes de compressió de vapor (generació de fred i bomba de calor) i ORC
  • Desenvolupament de sistemes tèrmics i energètics eficients. Eficiència energètica en instal·lacions industrials i edificació

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Auditories energètiques en el sector industrial i edificació
  • Estudis de viabilitat de cogeneració en el sector industrial i sector serveis
  • Disseny de solucions d'estalvi energètic en sector industrial i edificació
  • Disseny de solucions i instal·lacions tèrmiques (refrigeració, climatització i bombes de calor d'alta temperatura) i energètiques (ORC, aprofitament de fonts de calor)

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)