investigacio detall investigacio

HASOMU - Hàbitat Sonor. Música, Imatge i Significat

Coordinació:

Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació: