investigacio detall investigacio

ECPC - Corpus Comparables i Paral·lels de Discursos Parlamentaris Europeus

Coordinació:

Dep. de Traducció i Comunicació

Nombre de doctors: 3

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

L’equip de treball ECPC compila i analitza discursos originals, traduïts i interpretats (entre l’anglès i l’espanyol) de discursos de cambres europees (com el Parlament Europeu, el Congrés dels Diputats espanyol i la Cambra dels Comuns britànica) amb vista a l’estudi de fenòmens sociolingüístics. En el marc de l’ECPC s’han compilat corpus com ECPC (d’uns 100 milions de paraules sobre discursos originals i traduïts dels parlaments esmentats); ECPC-i (en construcció; amb discursos originals i interpretats del Parlament Europeu) i Obahill (discursos de Barack Obama i Hillary Clinton). A més, els materials i la metodologia de treball d’ECPC ha servit de base per a la compilació d’altres corpus com EMPAC (amb originals i subtitulacions de programes d’EuroparlTV) i ECPC-refugees (corpus pilot per a l’estudi de la representació de fenòmens migratoris). Tots els corpus estan etiquetats en XML.