UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Anàlisi i aprenentatge de patrons

PAL

Classificació d'imatges, Control de qualitat, Anàlisi de patrons, Selecció de funcions, Aprenentatge automàtic, Big Data

Codi del grup: 191

Coordinació
Sánchez Garreta, José Salvador
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics
Personal investigador Dedicació al grup
García Sevilla, Pedro 100 %
Martínez Sotoca, José 50 %
Mollineda Cardenas, Ramón Alberto 100 %
Sanchiz Martí, José Miguel 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Guzmán Ponce, Angélica 100 %

Línies d'investigació

  • Classificadors basats en distàncies; arbres de decisió; classificadors bayesians; support vector machines
  • Tècniques de reducció de la informació
  • Aprenentatge en línia i en entorns dinàmics; classificació de fluxos de dades
  • Metodologies per a mesurar l’efectivitat dels classificadors
  • Anàlisi de complexitat de les dades

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Aplicació de tècniques de reconeixement de formes al control de qualitat en processos industrials
  • Aplicació de tècniques de reconeixement de formes i aprenentatge automàtic per a la identificació de persones i gestos
  • Assessoria i consultoria en la implantació de tecnologies relacionades amb sistemes de classificació i mineria de dades

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Patents de titularitat externa

(Veure detalls)