UJI

Applying Intelligent Agents


Coordinació:
card Luis Amable García Fernández

Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

Nombre de doctors: 2