investigacio detall investigacio

Modelització Matematicoestadística de Dades Espaciotemporals i Mineria de Dades

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Matemàtiques

Nombre de doctors: 3

Àrees d'aplicació:

Una línia de treball del grup és la modelització espai-temporal mitjançant processos estocàstics. Actualment, els mètodes estadístics s’apliquen a l’anàlisi de dades de criminologia i de salut pública. Una altra línia de recerca del grup es correspon amb la modelització per mitjà d’equacions diferencials aleatòries i equacions diferencials estocàstiques. La solució és un procés estocàstic i la seua incertesa s’ha de quantificar (càlcul d’estadístics, densitat, intervals probabilístics, etc.).