investigacio detall investigacio

ChEMTECh - Enginyeria Química i Tecnologia de Materials

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria Química

Nombre de doctors: 11

Àrees d'aplicació:

L’activitat del grup està focalitzada en l’aplicació dels principis de l’enginyeria química a processos industrials: fonamentalment a processos de fabricació de materials ceràmics, però també a processos de fabricació de productes químics. Així mateix, el grup també està desenvolupant electròlits sòlids, dispositius per emmagatzemar energia i processos de càrrega, així com tecnologia de sinterització en fred.