investigacio detall investigacio

Anàlisi Econòmica: Aplicacions d’Economia Industrial i Internacional

Coordinació:

Dep. d'Economia

Nombre de doctors: 10

Àrees d'aplicació:

La nostra investigació se centra en l’anàlisi de diferents aspectes de l’economia internacional i industrial. Entre els tòpics d’interès del grup destaquen els següents: estudi dels factors subjacents a les decisions de localització d’empreses i treballadors a escala internacional (FDI, moviments migratoris, etc.), en particular, la rellevància que tenen els aspectes espacials i sectorials en aquestes decisions; efectes dels moviments migratoris i inversió internacional sobre la productivitat, la seua naturalesa, i sobre la sostenibilitat mediambiental de la dinàmica territorial que aquestes decisions comporten; anàlisi de la interacció entre els fluxos migratoris i les estratègies d’innovació i internacionalització de les empreses multinacionals i els seus efectes; factors determinants de la competitivitat a Espanya i Europa, paper de la dinàmica dels tipus de canvi reals, compte corrent i sostenibilitat del deute extern; atur i xocs de productes bàsics a Europa; integració en les xarxes de producció internacional de les economies en transició europees; determinants de l’eficiència energètica i efectes sobre la fixació de preus de l’energia d’aspectes institucionals, espacials i de l’estructura de mercat. Especial interès té per al nostre grup l’estudi de la intensitat energètica, dels combustibles fòssils i del grau d’eficiència econòmica del mercat detallista de carburants per a transport a Espanya. Per a això fem ús de tècniques molt variades de caràcter formal, com ara modelitzacions teòriques o l’aplicació de tècniques estadístiques i economètriques. Variables discretes, dades de panel, sèries temporals, models estadístics i d’econometria espacial. També s’estudien procediments que permeten la construcció d’índexs compostos utilitzant una conjunció de mètriques fuzzy relacionades amb cada indicador individual a través de processos iteratius (tècniques de matching learning, etc.).