investigacio detall investigacio

RobInLab - Laboratori de Robòtica Intel·ligent

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

Nombre de doctors: 4

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

RobInLab, el Laboratori d’Intel·ligència Robòtica de l’UJI, va ser creat en desembre de 1991. Agrupa investigadors i investigadores que comparteixen un interès comú, és a dir, raonar sobre l’espai, la manipulació, la percepció i el moviment en el marc dels sistemes robòtics, sempre amb un punt de vista aplicat. La seua missió és realitzar una investigació en els aspectes cognitius de la robòtica, o intel·ligència robòtica, entesa com a intel·ligència encarnada en sistemes robòtics que es comporten en el món real. Des del principi, l’atenció es va centrar en la manipulació cognitiva mitjançant la coordinació sensoriomotor motora de braços, mans i sistemes perceptius robòtics, com la nostra participació en els projectes europeus EYESHOTS i GRASP. Alguns dels nostres sistemes de manipulació perceptiva han tingut un impacte significatiu, com el robot bibliotecari de l’UJI, el robot en línia, el robot de servei, el robot humanoide Tombatossals o RoboPicker, per a l’automatització en magatzems de venda en línia, amb la nostra participació en dues edicions de l’Amazon Robotics Challenge. RobInLab va ser membre fundador d’EURON, la Xarxa Europea d’Excel·lència en Robòtica. En 2019 vam obtenir el Premi Nacional de Tecnologia Segle XXI en la categoria de Robòtica. L’equip té una llarga experiència en moltes àrees rellevants, com la cognició espacial i la planificació del moviment, l’aprenentatge actiu basat en percepció i experiència per a la manipulació i la subjecció, la coordinació visuomotora, la subjecció guiada visualment, la percepció tàctil per a la manipulació, el benchmarking i l’avaluació del rendiment en la investigació robòtica, robòtica social, etc.