Descripció de la invenció

13/02/2020 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

[SEnviro: Plataforma per la monitoritació de l'entorn]

 

SEnviro és una plataforma per la monitorització de l'entorn, capaç de mesurar qualsevol tipus de variable quantificable mitjançant l'ús de sensors. Entre elles trobem variables meteorològiques com ara la temperatura, humitat o precipitació, així com paràmetres de qualitat d'aire com a gasos, partícules en suspensió o soroll, entre altres. SEnviro es diferencia d'altres plataformes de sensorización en el seu disseny modular, que permet integrar fàcilment nous sensors per a controlar noves variables d'interès, la seua autonomia energètica i el baix cost dels components que  la integren. La plataforma desenvolupada és aplicable a camps com l'agricultura intel·ligent, la indústria 4.0 o la gestió de smart cities.

Una altra de les característiques que defineix a la plataforma SEnviro és la d'oferir interoperabilitat, ja que proveeix d'interfícies de connexió estàndards que augmenten la seua integració i faciliten l'accés a les dades que genera.

SEnviro segueix els paradigmes de l'Internet of Things, Big Data i Computació en el Núvol. Està composat per dos subproductes: un node de sensorización genèric anomenat SEnviro node, i una plataforma web, anomenada SEnviro connect (en desenvolupament), capaç de gestionar els diferents nodes i oferir valor afegit a les dades provinents dels nodes.

El node de sensorización, depenent de cada ús en particular, és capaç de mesurar qualsevol tipus de variable o realitzar qualsevol acció sobre un actuador físic, d'una forma autònoma i oferint diferents opcions de connectivitat.

SEnviro permet la integració i visualització de les dades provinents dels sensors a través d'un panell de control que fa possible abordar el repte de visualitzar grans quantitats de dades de forma reduïda i en temps real.  El sistema aplica tècniques de big data per a analitzar la informació rebuda de cadascun dels sensors i oferir una imatge comprensible i útil per a l'usuari.

La tecnologia oferida per aquest panell de control pot considerar-se com a reactiva, ja que és capaç de, depenent dels fluxos de dades d'entrada dels sensors, reaccionar seguint certs patrons, amb l'objectiu de llançar alertes o esdeveniments quan es donen determinades condicions que meresquen l'atenció de l'usuari i que requerisquen algun tipus d'acció per la seua banda. Aquestes accions podran ser manuals o automàtiques. Mentre que les accions manuals seran aplicades pels usuaris després de rebre les recomanacions obtingudes de les diferents anàlisis; en les actuacions automàtiques els propis sensors tindran la capacitat d'actuar per si sols. Per a això, cada node SEnviro s'adaptarà als diferents estats en els quals s'instal·le, és a dir, variarà el seu comportament per a un estat particular, a més de poder realitzar accions de forma automàtica, com per exemple, activar el reg en una explotació agrícola, o limitar la circulació de vehicles en ciutats amb alts nivells de pol·lució.

SEnviro representa la primera solució integral en aquest àmbit, en oferir tant els nodes de sensorización com una plataforma d'anàlisi de les dades obtingudes.