Descripció de la invenció

21/01/2022 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

[Procediment d’obtenció in situ d’un pigment ceràmic]

Membres del personal investigador de la Universitat Jaume I de Castelló han desenvolupat un procediment d’obtenció, en una única etapa, de pigments ceràmics (rojos i negres) basats en nanopartícules metàl·liques encapsulades en sílice, a temperatures de reacció moderades i amb temps de reacció en qüestió de minuts gràcies a la tècnica de síntesi per combustió de dissolucions.

Aquesta invenció es refereix a un procediment d’obtenció in situ d’un pigment ceràmic en forma de pols que comprèn nanopartícules de metalls nobles protegides en una càpsula de sílice, que està basat en la síntesi per combustió d’una dissolució aquosa dels precursors del pigment ceràmic amb una substància combustible o comburent i aigua destil·lada.

Es tracta d’un procediment simple que no requereix un equipament sofisticat. Amb aquesta nova aproximació se simplifiquen els processos majoritàriament utilitzats en l’actualitat i s’evita l’inconvenient dels tractaments a alta temperatura o en reactors especials.

Gràcies al fet que el pigment ceràmic s’obté en forma d’una massa pulverulenta fàcilment disgregable, el pigment ceràmic d’aquesta invenció és fàcilment incorporable en vernissos vitris o esmalts mitjançant l’addició o incorporació (barrejat) durant el procediment de vidriat de peces, de què s’obtenen vidriats ceràmics amb coloracions intenses. Concretament, a escala de laboratori s’han obtingut pigments que generen un roig violaci i un negre profund en un vidriat transparent industrial.