Descripció de la invenció

03/10/2016 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

[Aplicació per a monitorizar la influència del dolor en la vida de pacients amb dolor crònic i l'eficàcia del seu tractament]

 

Monitor de Dolor és una aplicació informàtica per a mòbils i tabletes que avalua i monitoriza el dolor crònic en pacients. L'eina permet recollir informació rellevant sobre com experimenta el dolor cada persona afligida de dolor crònic i la influència de les condicions ambientals i socials en aquesta experiència.

L'eina permet millorar l'avaluació clínica i el tractament d'aquests pacients, i és útil també en el desenvolupament de fàrmacs contra el dolor, en permetre mesurar la seua eficàcia.

Durant 30 dies, una vegada pel matí i una altra per la vesprada, Monitor de Dolor fa al pacient unes breus preguntes relacionades amb el dolor. L'usuari només tardarà dos minuts a contestar-les, garantint-se en tot moment el seu anonimat. El qüestionari inclou preguntes sobre:

  • Variables sociodemogràfiques del pacient: estat civil, situació laboral, nivell d'estudis.
  • Informació sobre el dolor: tipus de dolor, localització, durada, tractament actual, comorbilidad de depressió i ansietat.
  • Estat d'ànim i percepció de la salut general.
  • Conseqüències del dolor en el desenvolupament de la vida diària: interferència amb el somni, por/evitació del treball, catastrofisme, disposició a l'activitat física, acceptació.
  • Ús de medicació de rescat, eficàcia percebuda i efectes adversos experimentats.

A més, l'eina permet monitorizar com se sent el pacient quan té un episodi de dolor agut. Quan açò succeeix, l'usuari pot entrar en l'aplicació i registrar l'episodi, detallant la intensitat del dolor, la medicació de rescat que ha pres, la fatiga que sent i el seu estat d'ànim. D'aquesta manera, els professionals poden conèixer la freqüència amb la qual ocorren aqueixos episodis de dolor agut i les conseqüències emocionals dels mateixos.

El contingut de l'app s'ha elaborat seguint les recomanacions de la Iniciativa sobre Mètodes, Mesures i Avaluació de Dolor en Assajos Clínics (Initiative on Methods, Measurement and Pain Assessment in Clinical Trials, IMMPACT) i seguint un abordatge biopsicosocial del dolor.

Juntament amb les respostes a les preguntes, s'emmagatzemen també les dades de les variables contextuals (trucades realitzades i rebudes, cridades perdudes, sms enviats i rebuts des que es va respondre l'últim grup de preguntes) i la informació meteorològica del lloc en el qual es troba l'usuari (ciutat, temperatura, pressió, humitat, vent i descripció meteorològica en el moment que respon les preguntes).

Monitor de dolor és el fruit d'una col·laboració entre investigadors de la Universitat Jaume I, la Universitat de Barcelona i el CIBERobn de l'Institut de Salut Carlos III.