UJI

Aplicació per a monitoritzar la influència del dolor en la vida de pacients amb dolor crònic i l'eficàcia del seu tractament

Última modificació: 13/02/2020 | Font: OCIT

Resum

La invenció consisteix en una aplicació informàtica per a mòbils i tabletes que avalua i monitoriza el dolor crònic en pacients. L'eina permet recollir informació rellevant sobre com experimenta el dolor cada persona, la influència de les condicions ambientals i socials en aquesta experiència, i l'eficàcia dels diferents tractaments assajats.

Tipus: Programa d'ordinador

Fitxa tècnica completa (en format PDF)

Publicat: 03-10-2016