UJI

Modelització estadística i predicció de fenòmens que varien en l'espai i/o temps

Última modificació: 13/02/2020 | Font: OCIT

Resum:

El grup de recerca Modelització matemàtica-estadística de dades espai-temporals i Mineria de dades de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha desenvolupat tècniques d'estadística espai-temporal capaces de modelitzar fenòmens complexos i predir el seu comportament, per a extraure conclusions útils o prendre decisions rellevants. Aquestes tècniques permeten l'aprofitament de grans quantitats de dades que fins ara no era possible utilitzar a causa de la dificultat del seu processament amb tècniques convencionals.

Fitxa tècnica completa (en format PDF)

Publicat: 08-10-2018