Procediment d’emmagatzematge d’hidrogen en forma líquida utilitzant líquids orgànics portadors d’hidrogen

27/04/2023 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Personal investigador de l'Institut de Materials Avançats de la Universitat Jaume I i de la Universidad de Zagaroza han desenvolupat un procediment d'emmagatzematge d'hidrogen en forma líquida utilitzant líquids orgànics portadors d'hidrogen (LOPH). El procediment comprén dues etapes de deshidrogenació catalítica consecutives i una etapa d'hidrogenació. Les temperatures de treball de tots els processos són inferiors als 160 °C.

En la present invenció s'utilitzen catalitzadors heterogenis que garanteixen la viabilitat de l'emmagatzematge, així com la reutilització i reciclatge. El procediment utilitza portadors d'hidrogen que són abundants i d'ampli ús industrial, no tòxics i amb una gran capacitat d'emmagatzematge d'hidrogen (6% en pes).

Invenció protegida mitjançant sol·licitud de patent espanyola amb número de referència P202131178 i data de presentació 20/12/2021 / PCT/ES2022/070818.

Fitxa tècnica completa (PDF)