Descripció de la invenció

01/02/2022 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

[Procediment d’eliminació de contaminants mitjançant electrofiltració]

Membres del personal investigador de la Universitat Jaume I de Castelló i de la Universitat Politècnica de València han desenvolupat un procediment d’eliminació de contaminants orgànics a través d’un procés d’electrofiltració mitjançant elèctrodes ceràmics microporosos sintetitzats amb un procés ceràmic estàndard.

El procés d’electrofiltració és aplicable a la degradació de compostos orgànics refractaris i contaminants emergents. Els avantatges que presenta enfront d’altres processos es deuen tant al material de la membrana utilitzada com al procés d’electrofiltració.

Un dels avantatges d’utilitzar membranes ceràmiques elèctricament conductores basades en òxids d’estany com a elèctrodes és la superior estabilitat tèrmica i química, la qual cosa té com a resultat una vida útil molt superior en comparació amb altres materials. Igualment, pel fet de tractar-se d’un material microporós conductor de l’electricitat, es pot utilitzar alhora com a mitjà filtrant i com a elèctrode. A més, la superfície de reacció és molt major que respecte a un elèctrode pla.

Aquest nou procés d’electrofiltració és capaç d’oxidar completament la matèria orgànica a CO2, a diferència d’altres processos com ara l’adsorció, la coagulació o els processos de separació per membranes, que només impliquen concentrar el contaminant en una altra fase i no una mineralització d’aquest.

La invenció també es refereix a una instal·lació per a dur a terme el procediment d’electrofiltració.