Descripció de la invenció

20/01/2023 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

[Mòdul per a l'augment d'eficiència d'instal·lacions de compressió de vapor i mètode d'optimització associat]

Personal investigador del grup d’investigació Enginyeria dels Sistemes Tèrmics i Energètics (ISTENER) de la Universitat Jaume I ha desenvolupat un mòdul per a l’optimització d’instal·lacions de compressió de vapor (refrigeració o bomba de vapor), per a realitzar un control precís de la temperatura màxima del circuit, amb la finalitat d’aconseguir un punt òptim d’eficiència energètica (que la maximitze), i ajustar el control de la capacitat frigorífica/calorífica, sense comprometre la vida útil de cap element d’aquest.
Aquest mòdul pot estar constituït per un bypass que controla el cabal de fluid que circula per un intercanviador de reescalfament-subrefredament i després es mescla amb fluid sense subrefredar/recalfar. Es controla el cabal que circula per cada canonada mitjançant vàlvules controlades per elements exteriors, sobre la base del funcionament del sistema de compressió de vapor.