Avantatges tècnics i beneficis empresarials

31/01/2017 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

[Mètode in vitro per a predir la biocompatibilidad d'implants mèdics]

 

Els avantatges d'aquesta tecnologia són:

  • Constitueix un mètode in vitro fiable, ràpid i comparable amb els resultats obtinguts a nivell in vivo.
  • Accelera i abarateix notablement el desenvolupament de nous materials per a la fabricació d'implants mèdics en permetre descartar de manera primerenca els materials que mostren una menor biocompatibilitat in vitro, de manera que es poden obviar els costosos estudis in vivo
  • Permet diagnòstics preimplantacionals personalitzats a pacients concrets per a determinar la probabilitat que un implant puga ser rebutjat pel seu organisme i, amb açò, prescriure el tipus de pròtesi amb majors perspectives d'èxit.
  • Permet reduir el nombre d'animals emprats en experimentació.

El principal aspecte innovador d'aquest mètode és que se sustenta en una anàlisi del perfil peptídic per al qual s'ha demostrat una correlació robusta entre els resultats in vitro i la biocompatibilitat que el material exhibeix en condicions d'in vivo. Cap dels tests accelerats basats en proteïnes desenvolupats fins ara ha evidenciat aquesta correlació, sense la qual no és possible equiparar els resultats obtinguts in vitro amb el que ocorrerà després amb el material implantat en l'organisme.