UJI

Mètode in vitro per predir la biocompatibilitat d'implants mèdics

Última modificació: 25/04/2018 | Font: OCIT

Resum

La tecnologia consisteix un nou mètode in vitro per a predir la biocompatibilidad de materials destinats a la fabricació d'implants mèdics com ara pròtesis articulars i dentals, vàlvules i stents, entre altres. La invenció constitueix un test accelerat sobre la biocompatibilidad de materials que permet descartar en la fase in vitro aquells amb pitjors perspectives, evitant d'aqueixa manera costoses inversions en innecessaris estudis in vivo i facilitant un trasllat més ràpid dels nous materials a la fase clínica.

Nº de sol·licitud: P201631682

Data de prioritat: 23-12-2016

Fitxa tècnica completa (en format PDF)

Publicat: 31-01-2017