Descripció de la invenció

26/05/2017 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

[BECAD: Eina per a valorar la discapacitat i la dependència i guiar la rehabilitació]

 

BECAD és una sèrie de qüestionaris basats en la Classificació Internacional del Funcionament, la Discapacitat i la Salut de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que permet avaluar el grau d'autonomia d'una persona en les diferents àrees de funcionament humà. Es tracta, per tant, d'una eina per a la valoració de l'autonomia d'individus amb diversitat funcional, l'establiment d'objectius de rehabilitació, l'avaluació de l'eficàcia del seu tractament, i la seua evolució en el temps.

BECAD avalua la majoria de les àrees d'activitat:

  • Aprenentatge i aplicació del coneixement.
  • Moviment.
  • Tasques i demandes generals.
  • Cura d'un mateix.
  • Relacions interpersonals.
  • Comunicació.
  • Manipulació d'objectes.

BECAD s'administra i corregeix automàticament mitjançant accés a una pàgina web. Les dades s'emmagatzemen en una base de dades en el servidor en el qual està allotjada la pàgina. Açò permet la comparació de resultats (per exemple, abans i després d'una intervenció) i l'actualització de les puntuacions. S'exporten gràfiques i informes de forma automàtica. Els informes es poden personalitzar, amb el format i contingut que necessite el professional o la institució client.

Els instruments convencionals disponibles fins avui tenien limitacions perquè o bé abordaven un aspecte especific (capacitat per al treball) o eren molt breus, per la qual cosa deixaven sense cobrir aspectes que poden ser objectius de rehabilitació. A més, en obtenir la informació de la persona afectada, podien tenir una validesa limitada en el cas de pacients amb dèficit de consciència.

Així les coses, es feia necessari disposar d'un instrument d'avaluació que permeta arreplegar els aspectes rellevants per a la reducció de la discapacitat, abordant tant el funcionament individual com les característiques del context i que incloga tant el punt de vista del professional sanitari com dels afins. BECAD cobreix aqueix buit en proporcionar procediments de mesura objectius per separat, tant de capacitat com d'acompliment.

La capacitat es refereix a la possibilitat de la persona per a realitzar l'activitat en qüestió, és a dir, el màxim nivell de funcionament que pot aconseguir en un domini i en un moment donats, sense adaptacions o ajudes específiques ni obstacles. L'acompliment indica el grau en què l'activitat es duu a terme en la realitat quotidiana de la persona avaluada. La puntuació en acompliment pot coincidir amb la de capacitat, ser inferior (quan es produeixen limitacions o restriccions) o superior (si s'utilitzen ajudes d'algun tipus).