UJI

Voluntariat mediambiental (UJI-Voluntària). Curs de formació específica

Última modificació: 31/10/2019 | Font: OCDS

Dies: 19, 21, 26 i 28 novembre 2019

Horari: de 16.30 a 20.30h

Lloc: Aula HA0006AA (FCHS)

Inscripció: http://inscripcio.uji.es

Termini d'inscripció: fins 14/11/2019

Preu matrícula: 5 euros

Convalidable per 1 crèdit

 

Us comuniquen l'inici del curs de formació: Voluntariat mediambiental del programa UJI-Voluntària, els dies 19, 21, 26 i 28 de novembre de 2019.

Convalidable per 1 crèdit (16 hores del curs específic, 2 hores del curs de formació bàsica, més una eixida a reforestar a triar entre els dissabtes del mes de febrer de 2020, que pròximament comunicarem).

Objectius:

  • Contribuir a la preservació i millora del nostre entorn natural més immediat.
  • Reforçar el paper del voluntariat i de la societat civil en la protecció del medi ambient.
  • Promoure el coneixement del nostre patrimoni natural implicant-nos en la seua defensa.
  • Reforçar la vigilància preventiva, la formació i el voluntariat en els nostres boscos i paratges naturals susceptibles de patir agressions.

 

Continguts:

  • L’educació ambiental com a procés permanent on l’estudiantat pren consciència del seu medi.
  • Adquisició de coneixements, valors i competències per actuar en favor del medi ambient.
  • Informació i formació bàsica sobre aquelles accions individuals i col·lectives respectuoses amb el nostre entorn.
  • El paper del voluntari ambiental.
  • Potenciació del compromís de l’estudiantat amb la protecció del nostre entorn.
  • Reflexió sobre els valors mediambientals i la responsabilitat de l’individu.

 

Termini d’inscripció: fins al 14-11-2019 a través de http://inscripcio.uji.es, seleccioneu el curs en l’apartat «Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat» i seguiu les instruccions de l’assistent.

Preu matrícula: 5 €

El pagament del curs es farà en el mateix moment de la inscripció mitjançant el mecanisme TP Virtual. Fins que no s'abone el preu del curs, la inscripció no es considerarà vàlida.

Nombre màxim de places: 40

 

Organitza:

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)

Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social

964 72 93 90 - ocds@uji.es / ujivoluntaria@uji.es

Local 16 Àgora Universitària