UJI

Erasmus + KA2

Última modificació: 24/05/2019 | Font: OCDS

El Servici Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), Agència Nacional en els àmbits de l’educació i la formació del programa Erasmus+ (2014-2020) de la Unió Europea, ha seleccionat alguns exemples destacats de bones pràctiques que fan referència a projectes finalitzats que han obtingut excel·lents resultats. Entre ells, ha sigut seleccionat aquest projecte.

 

Projecte IN2RURAL

           

RESUM DEL PROJECTE

 • Títol del projecte: Innovative Practices in Renewable Energies to Improve Rural Employability
 • Acrònim: IN2RURAL
 • Programa: Erasmus+
 • Acció: Partenariats estratègics
 • Data d'inici: 1 de setembre de 2014
 • Data de finalització: 30 d'agost de 2017
 • Entitat coordinadora: Universitat Jaume I de Castelló
 • Altres entitats participants:

Espanya:Heliotec (PIME)

Hongria:Karoly Robert Foiskola (Universitat) i Geolin (PIME)

Romania: Universitatea Vasile Alecsandri Din Bacau (Universitat)i General Electric (PIME)

 • Pressupost aprovat: 238.336 €

PRESENTACIÓ

El potencial de les energies renovables com a nova font d'ocupació i desenvolupament rural a Europa és àmpliament reconegut. Al mateix temps, aquestes energies poden contribuir a augmentar la protecció del medi ambient i a abordar qüestions relacionades con la seguretat energètica. De fet, per a mesurar el progrés en la consecució dels objectius d'Europa per a l'any 2020, una de les metes acordades consisteix en que a la Unió Europea s'obtinga un 20% de l'energia a partir de fonts renovables.

A la major part dels països, s'estan invertint recursos públics per a promoure el desenvolupament de les energies renovables. Però... ¿Quins són els impactes esperats d'aquestes polítiques i inversions a nivell local? ¿Com poden les energies renovables donar suport a les economies rurals? ¿De quina manera poden les energies renovables ser un motor per a promoure l'empleabilitat dels joves? ¿Com les universitats poden donar suport a aquest procés tecnològic, econòmic i social?

Aquestes són les principals preguntes plantejades en el projecte europeu "IN2RURAL. Pràctiques innovadores en energies renovables per a millorar l'empleabilitat rural", que ha sigut seleccionat en la convocatòria 2014 del programa Erasmus+ dins de l'acció clau “Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques”. Els països participants són Hongria, Romania i Espanya i les acciones estan programades des de l'1 de setembre de 2014 fins el 30 d'agost de 2017.

OBJECTIUS

L'objectiu general del projecte IN2RURAL és promoure pràctiques innovadores en el sector de les energies renovables per a millorar l'empleabilitat dels estudiants universitaris a les àrees rurals de Bacăun (Romania), Castelló (Espanya) i Gyöngyös (Hongria).

Per a aconseguir-ho, s'han establit els següents objectius específics:

 • Augmentar l'aplicabilitat dels processos d'aprenentatge mitjançant l'enfortiment de la relació entre les universitats i les PIME.
 • Identificar i millorar les competències clau per a l'empleabilitat al sector.
 • Introduir millores i innovacions educatives.
 • Enfortir la internacionalització, els procediments de gestió de projectes i la sostenibilitat de les organitzacions.
 • Promoure la participació activa dels joves procedents de zones rurals.
 • Millorar la preparació de l'estudiantat pel món professional.

PARTICIPANTS

IN2RURAL integra universitats públiques i Pimes de tres països europeus: Universitat Jaume I i Heliotec (Espanya), Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau i General Electric (Romania), Karoly Robert Foiskola i Geolin ​​(Hongria).

Els beneficiaris directes del projecte són estudiants universitaris que participen en graus relacionats amb les energies renovables i el desenvolupament local, especialment aquells procedents de zones rurals. Quant als professionals, s'han identificat tres grups destinataris: professorat, tècnics i personal d'administració pertanyent a les universitats i les Pimes.

A més, el projecte compta amb la participació d'entitats col·laboradores, com centres de formació professional, governs locals, empreses i cooperatives.

ACTIVITATS

A partir de les necessitats identificades i els objectius plantejats, durant els tres anys de vida del projecte es duran a terme diferents activitats, entre les quals es troben:

 • Estudi de necessitats formatives sobre energies renovables pel desenvolupament local.
 • Xarxa de col·laboració entre xicotetes i mitjanes empreses relacionades amb l'energia renovable.
 • Curs d'anglès tècnic a l'àmbit de les energies renovables.
 • Curs d'energia renovable pel desenvolupament local.
 • Recopilació d'estudis de cas sobre energies renovables pel desenvolupament local.
 • Curs de cerca activa d'ocupació a l'àmbit de les energies renovables en zones rurals.
 • Seminaris públics per compartir els resultats del projecte.
 • Mobilitat internacional d'estudiants universitaris.

RESULTATS I IMPACTE

IN2RURAL espera tenir un impacte positiu a curt, mitjà i llarg termini, contribuint a la creació de capacitats locals, la facilitació de l'accés a energia assequible i fiable, la generació d'ingressos locals i la promoció de l'ocupació rural.

En relació als estudiants, el projecte tindrà com a resultats:

 • Augment de les competències tècniques en el camp de les energies renovables per al desenvolupament rural.
 • Millora de l'empleabilitatmitjançant una relació més estreta entre les universitats i les empreses en un entorn internacional.
 • Enfortiment de les competències per a la cerca activa d'ocupació, incloent un major coneixement de les oportunitats en la UE.

Les activitats implementades també cerquen la creació d'una relació de benefici mutu entre el món acadèmic i les Pimes en un entorn europeu. En aquest sentit, IN2RURAL preveu donar suport al treball en xarxa i promoure la internacionalització de les organitzacions locals compromeses amb la millora tecnològica, econòmica i social a les zones rurals.

 

CONTACTES

Universitats

 

Universitat Jaume I (Espanya): Leonor Hernández, Professora titular del dept. d'Enginyeria Mecànica i Construcció, lhernand@uji.es

 

Karoly Robert Foiskola (Hongria): Zoltán Bujdosó, Professor titular de l'Institut per al Turisme, el Desenvolupament Regional i les Llengües Estrangeres, zbujdoso@karolyrobert.hu

 

Universitatea Vasile Alecsandri Din Bacau (Romania): Liliana Topliceanu, Professora titular del dept. d'Enginyeria i Gestió de Sistemes Mecànics, lili@ub.ro

 

Pimes

General Electric (Romania): Valerica Rusu, Directora del Departament de Disseny, vali.rusu@general-electric.ro

 

Geolin (Hongria): Radics Zsolt Mihály, Gerent, joszif@freemail.hu

 

Heliotec (Espanya): Jose Segarra, Director, jsegarra@heliotec.es

 

MÉS INFORMACIÓ

Pàgina web del projecte: http://www.in2rural.ub.ro/en/

Repositori UJI: http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/154485

Facebook: https://www.facebook.com/in2rural/?fref=ts

YouTube: https://www.youtube.com/channel/uc1nt0gdvhimj-wg_faj0k4q

 

 

Erasmus + KA2 2018 http://sepie.es/doc/convocatoria/2018/convocatoria_es.pdf