Erasmus + KA2

03/05/2021 | OCDS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ERASMUS + Convocatòria 2020

Informació bàsica Erasmus + KA2 2020

http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2020/convocatoria.pdf

http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2020/erasmus-plus-programme-guide-2020_es.pdf

 

JORNADA Erasmus + 13 febrer 2020

Aquesta jornada impulsada pel Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació  té com a objectiu  la divulgació de les convocatòries de finançament europeu Erasmus+, especialment l'Acció  Clau KA2. El programa Erasmus+ compta amb l'Acció Clau KA1: Mobilitat de les persones, l'Acció Clau KA2: Cooperació per a la  innovació  d'intercanvi de bones pràctiques i l'Acció  Clau KA3: Suport a la reforma de polítiques.

Aquesta jornada va tenir lloc el 13 de febrer de 2020 en la Facultat de Ciències de la Salut.

Programa:  https://www.fue.uji.es/erasmusplus/2

Presentacions ponents

Eva camacho, vicerectora adjunta Internacionalització i Cooperació Universitat Jaume I

Miguel Ángel Serna, assessor tècnic de la Unitat d'Educació Escolar i Persones Adultes

Nela Gómez, responsable de l'EuroFUE-UJI

Miguel Ángel Serna, assessor tècnic de la Unitat d'Educació Escolar i Persones Adultes

Joaquin Huerta, GEOTEC-UJI

Roger Esteller i Pilar Escuder, Universitat per a Majors UJI

Anna Tolosa, EuroFUE-UJI

 

Videos de les jornades

https://www.youtube.com/watch?v=CuZP-jihY4E

https://www.youtube.com/watch?v=1McGxmm_LlY

 

PROJECTES KA2 desenvolupats a l'UJI

 

Reference number and title of the project

Period (start and end date)

Project website

2019-1-ES01-KA204-065555

LIVE eLEARN: Blended experimental learning for Adults

01/11/2019 to 31/10/2021

http://www.liveelearn.eu/

 

2018-1-SE01-KA203-039045

CRE8 Europe: A Transnational Model for Enhancing Student Employability

01/09/2018 to 31/08/2021

https://www.uji.es/serveis/increa/base/programes/itinerariemp/cre8/

 

2018-1-ES01-KA204-050702

onTrain "Online training: The treasure within"

01/11/2018 to 31/10/20

http://ontrain.eu/

 

591991-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA-B

TOWARDS AN INNOVATIVE STRATEGY FOR SKILLS DEVELOPMENT AND CAPACITY BUILDING IN THE SPACE GEO-INFORMATION SECTOR SUPPORTING COPERNICUS USER UPTAKE

01/01/2018 to 31/12/2021

http://geotec.uji.es/projects/eo4geo/

 

2017-1-ES01-KA204-038172

Circular Economy Adult Training ToolBox–Knowledge ReUse (CLEAR)

02/10/2017 to 01/02/2020

 

http://projectclear.eu/

 

2017-1-FR01-KA202-037229

ECCE BUILD, LE FLOCON

01/09/2017 to 31/08/2019

 

575793-EPP-1-2016-1-PT-EPPKA2-KA

Knowledge Alliance on Product-Service Development towards Circular Economy and Sustainability in Higher Education (KATCH_e)

01/01/2017 to 31/12/19

https://www.katche.eu/es/

 

Projectes anteriors