ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació

23/10/2023 | OCDS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’ODS 9 planteja la construcció d’infraestructures resilients, la promoció de la industrialització inclusiva i sostenible i el foment de la innovació.

Avançar en les metes de l’ODS 9 pot afavorir la generació d’ocupació, promoure les noves tecnologies, facilitar el comerç internacional i permetre l’ús eficient dels recursos. La innovació i el progrés tecnològic són punts clau per tal de descobrir solucions duradores per als desafiaments econòmics i mediambientals, com ara l’augment de l’eficiència energètica i dels recursos. La consecució d’un model econòmic competitiu en què prevalga la innovació necessita disposar d’una xarxa d’infraestructures adequades. De fet, el desenvolupament d’infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat ha de ser un estímul per a la recuperació econòmica, la qualitat de vida i la creació d’ocupació i ha de constituir, a més, una garantia de vertebració territorial, cohesió social i igualtat d’oportunitats.

Dins del nostre campus, s’indentifiquen l’Edifici d’Investigació II, la Facultat de Ciències de la Salut i la façana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

L’Edifici d’Investigació II manté, ara per ara, un segell de cinc fulles verdes a la construcció d’edificis. Es tracta d’un certificat del Green Building Council España (GBCe), una associació sense ànim de lucre que conjumina representants dels agents de la construcció amb la finalitat de contribuir a la transformació del mercat cap a una edificació més sostenible compatible amb els ODS.

L’edifici de la Facultat de Ciències de la Salut va obtenir un segell d’eficiència mediambiental que va ser exposat en els panells commemoratius de la inauguració.

La façana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials està ventilada amb una capa prima exterior, una cambra d’aire, aïllament i una capa gruixuda interior. És capaç d’absorbir les fortes diferències de temperatura i millora el comportament tèrmic de l’edifici. El material utilitzat va ser aportat per l’empresa Tau-Ceràmica i, a més, incloïa un revestiment amb prestacions de resistència i durabilitat. Aquest edifici va obtenir el primer premi d’Azulejos de España de Arquitectura e Interiorismo. 

A banda, cal citar el projecte éBRICKhouse, liderat pel grau en Arquitectura Tècnica. Es va plantejar, el 2016, la instal·lació d’una casa solar dissenyada per estudiantat de l’UJI amb l’objectiu de resoldre problemes actuals de l’entorn urbà sobre la millora energètica. A hores d’ara, s’utilitza com a banc de proves per assajar i integrar nous materials.

També cal citar l’ESPAITEC, Parc Científic i Tecnològic de l’UJI, un espai innovador format per empreses de base tecnològica dirigit a acollir, donar suport, potenciar i fer créixer iniciatives empresarials de caràcter innovador, a més de facilitar la transferència de coneixement i tecnologia desenvolupada a la universitat.

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures