ODS 8. Treball Decent i creixement econòmic Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots

11/10/2023 | OCDS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’ODS 8 busca el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom, que impulse el progrés i millore els estàndards de vida.

Aquest objectiu està directament relacionat amb l’àmbit del treball, la reducció de la taxa de desocupació, en especial per a la població juvenil i major sense formació, i la millora de les condicions laborals dignes. A Espanya, la destrucció d’ocupació estable i la creació d’ocupació en condicions de precarietat és la principal font de l’augment de la desigualtat i de la modificació dels perfils de pobresa i exclusió social.

Dins dels nostres serveis, s’identifica l’ODS 8 amb l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) i amb la Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge.

L’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP), situada a l’Edifici d’Ampliació de la Biblioteca, és l’encarregada de les accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats i titulades a través de l’Observatori Ocupacional.

La Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge, situada al local 9 de l’Àgora universitària, desenvolupa programes orientats a enfortir les competències emprenedores en l’estudiantat universitari, que són fonamentals per a millorar la seua ocupabilitat, i gestiona l’Observatori emprenedor INCREA-UJI. Amb aquest objectiu plantegen accions de sensibilització, treball en xarxa (networking), formació i mentoria en les quals es treballen valors i actituds relacionades amb la creativitat, la innovació i l’emprenedoria.