ODS 7. Energia assequible i no contaminant Garantir l'accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tots i totes

17/07/2023 | OCDS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’ODS 7 planteja la necessitat de garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.

L’accés a l’electricitat als països més pobres ha començat a accelerar-se, l’eficiència energètica continua millorant i l’energia renovable està aconseguint resultats excel·lents en el sector elèctric. Malgrat això, és necessari parar una major atenció i millorar l’accés als combustibles a tres mil milions de persones, expandir l’ús de l’energia renovable més enllà del sector elèctric i incrementar l’electrificació a l’Àfrica subsahariana.

A més, aquest ODS està íntimament relacionat amb l’ODS 13. L’alerta climàtica plantejada per la comunitat científica ha fet que, en l’horitzó 2020-2050, les emissions de diòxid de carboni es constituïsquen com el principal vector de transformació del sector de l’energia.

Els dos elements que es relacionen dins del campus amb l’ODS 7 són les plaques solars (arbre de l’Àgora) i els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Respecte a la instal·lació de plaques solars, l’UJI té una àmplia xarxa de d’instal·lacions fotovoltaiques que milloren l’eficiència energètica dels edificis, col·laboren amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic i minimitzen el consum energètic de la xarxa. L’UJI aposta per l’autoconsum: en els darrers anys s’ha multiplicat per cinc la producció d’energia solar fotovoltaica per a l’autoconsum dels edificis del campus.

Pel que fa als punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, a l’UJI hi ha setze places de lliure accés al campus disponibles. Es poden trobar a la Facultat de Ciències de la Salut, la Facultat de Ciències Humanes i Socials, l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, el Consell Social i Escola de Doctorat i el Centre de Control d’Instal·lacions