ODS 6. Aigua i sanejament Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a tots

17/07/2023 | OCDS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’ODS 6 planteja garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a tothom. La garantia del subministrament d’aigua en quantitat i en qualitat suficients és fonamental per al desenvolupament de la societat i per a la lluita contra la pobresa i les malalties en qualsevol part del món. El caràcter transversal de l’aigua fa que siga un recurs bàsic per al desenvolupament sostenible en l’àmbit econòmic, social i ambiental.

A tot el món, una de cada tres persones no té accés a aigua potable salubre, dues de cada cinc persones no disposen d’una instal·lació bàsica destinada a llavar-se les mans amb aigua i sabó, i més de 673 milions de persones encara defequen a l’aire lliure.

Atesa la naturalesa semiàrida o àrida de gran part del nostre territori i el creixent problema de desertificació, com s’ha apuntat, l’ODS 6 està especialment relacionat amb l’ODS 13 de lluita contra el canvi climàtic.

La gestió de l’aigua suposa un repte que es preveu cada vegada més significatiu en el context del canvi climàtic i que situa la gestió dels recursos hídrics en un paper destacat.

La comunitat universitària ha identificat les fonts instal·lades al campus i l’espai de drenatge natural d’aigua, situat al Jardí del Temps, com a punts que contribueixen a l’ODS 6.

L’UJI compta amb 70 fonts instal·lades per la Càtedra Facsa d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua a través de la campanya «Tria l’aixeta», una iniciativa que es va iniciar gràcies a un concurs d’idees dirigit a l’alumnat. 

L’espai de drenatge natural d’aigua, situat al Jardí del Temps, també col·labora a la sostenibilitat ambiental. Aquest sistema de drenatge sostenible permet controlar el cabal produït per la pluja, cosa que possibilita la devolució de l’aigua al terreny i redueix escolaments, embassades i saturació de les xarxes alhora que facilita l’emmagatzemament d’aigua per a la vegetació més pròpia de climes humits que té el jardí.

A banda, cal ressaltar la creació de Water UJI per part de la Càtedra FACSA i l’Institut de Plaguicides i Aigües (IUPA), un hub tecnològic en el sector de l’aigua per a Castelló. Cal remarcar que aquest projecte està finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació (AVI) de la Generalitat Valenciana.

A més, el campus compta amb una xarxa de recaptació d’aigües pluvials.