ODS 5. Igualtat de Gènere Aconseguir la igualtat de gènere i donar poder a totes les dones i les xiquetes

17/07/2023 | OCDS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible impulsa el compromís de la comunitat internacional per a l’assoliment de la igualtat de gènere i l’empoderament de totes les dones i xiquetes a través d’aquest ODS específic i de manera transversal en altres objectius. La igualtat de gènere no sols és un dret humà fonamental, sinó que és un dels fonaments essencials per a construir un món pacífic, pròsper i sostenible.

A l’UJI, la Unitat d’Igualtat, la Fundació Isonomia i l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano, treballen per a aconseguir aquest propòsit.

La Unitat d’Igualtat, situada al Rectorat, és un òrgan de govern de l’UJI que té com a meta eliminar els obstacles que dificulten la igualtat efectiva entre dones i homes, fomentar la igualtat plena entre les unes i els altres i promoure l’ensenyament i la investigació especialitzats en matèria de gènere. La Unitat d’Igualtat ha implementat un Punt Violeta-Rainbow permanent en el campus que ofereix informació, orientació i assessorament psicològic i jurídic en matèria d’assetjament sexual, de violència masclista i de diversitat afectivosexual i de gènere. Actualment, la Unitat d’Igualtat elabora el III Pla d’Igualtat de la Universitat Jaume I (2021-2025) i diversos protocols (p. ex. el Protocol en els supòsits d’assetjament). 

La Fundació Isonomia, situada al nivell 0 de la biblioteca, ofereix informació, formació, orientació, assessorament i sensibilització al voltant de la igualtat.  A més, coordina una xarxa integrada per persones, entitats públiques i privades, empreses i municipis (representats pels seus ajuntaments) que treballen per a impulsar la igualtat efectiva, d’oportunitats i de tracte de dones i homes, i per a prevenir la violència contra les dones.

L’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano, situat a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, organitza diferents tipus d’activitats: congressos, conferències, exposicions, cursos i jornades. A més, fomenta el debat al voltant de temes feministes i de gènere, i promou la investigació sobre aquestes qüestions i també la formació mitjançant el màster universitari d’Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania.