ODS 4. Educació de qualitat Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tots

11/07/2023 | OCDS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’ODS 4 és fonamental en la universitat, ja que busca garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom.  A més d’això, l’educació té una funció essencial en la plena aplicació dels drets humans, la pau, l’exercici responsable de la ciutadania local i global, la igualtat de gènere, el desenvolupament sostenible i la salut.  En particular, les persones amb discapacitat requereixen tindre garantit un suport tècnic, material i humà que siga efectiu.

La comunitat de l’UJI relaciona l’ODS 4 amb els següents punts del campus: la Biblioteca, la Unitat de Diversitat i Discapacitat, la Universitat per a Majors i el Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). 

La Biblioteca proporciona suport a la docència, la investigació i l’autoaprenentatge, i contribueix d’aquesta manera a l’excel·lència universitària. Compta amb multitud de recursos d’informació (repositori, recursos en línia, docimoteca, servei de préstecs, etc.).

La Unitat de Diversitat i Discapacitat (local 1 de l’Àgora) té com a missió desenvolupar el Pla d’Inclusió per a Persones amb Discapacitat i és referent en temes de sensibilització, atenció, suport i accessibilitat per a persones amb discapacitat i necessitats específiques de suport educatiu.

La Universitat per a Majors (local 3 de l’Àgora) fomenta l’accés als estudis universitaris a les persones majors que no hi van poder accedir en èpoques passades i, a més, col·labora per a millorar l’aprenentatge permanent, la participació i la inserció activa dels majors. 

El Servei d’Activitats Socioculturals (SASC), també situat a l’Àgora (local 10), és l’encarregat de desenvolupar la dimensió sociocultural de l’UJI  promovent la dinamització social i el desenvolupament cultural a través de diferents línies d’actuació (formació, creació, difusió i intervenció).

Finalment, cal nomenar el Negociat de Beques, situat a l’edifici del Rectorat, com a servei fonamental que manté la mobilitat socioeconòmica ascendent que ofereix l’educació.