ODS 2. Fam zero Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible

11/07/2023 | OCDS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’ODS 2 pretén millorar les condicions d’alimentació possibilitant l’accés de totes les persones a una alimentació sana, nutritiva i suficient amb l’objectiu d’erradicar totes les formes de malnutrició. A més, també s’ocupa de la producció d’aliments, de l’agricultura i, en general, del sistema alimentari.

Segons el Programa Mundial d’Aliments, al voltant de 135 milions de persones pateixen fam severa deguda, principalment, als conflictes causats pels éssers humans, al canvi climàtic i a les recessions econòmiques.

A Espanya, hi ha una bretxa clara depenent dels nivells econòmics i educatius de les famílies, amb una major incidència de l’obesitat en les famílies amb rendes més baixes.

A l’UJI identifiquem amb l’ODS 2 l’hort escolar i els hivernacles.

L’hort escolar és un recurs docent que acosta la naturalesa a l’alumnat d’educació primària i promou l’educació ambiental. És important fomentar l’ús de l’hort escolar a les escoles com a recurs didàctic.

Els hivernacles, situats al sud-oest del campus, s’utilitzen per a la docència i la investigació i compten amb sistemes automatitzats per mantenir la temperatura. La parcel·la exterior està dividida en tres zones: fruiters, plantes hortícoles i cítrics.

Complementàriament, l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), situat a l’Edifici d’Investigació, se centra en altres àrees relacionades amb el medi ambient, especialment en els contaminants emergents i els productes de transformació/metabòlits, en la seguretat alimentària, en l’anàlisi d’aigües residuals amb la finalitat  de portar a terme controls epidemiològics, en l’aqüicultura i en la metabolòmica.